April 20, 2018

אנשים שואלים אותי איך הטיולים והמסעות שלנו בעולם משפיעים עלי, עלינו, על הילדים. אז לגבי הילדים, אפרט בפוסט אחר, אענה כרגע איך זה משפיע עלי. אם אסתכל אחורה על מי שהייתי לפני שהתחלתי לטייל ולהשוות את זה למי שאני עכשיו, אומר כי הטיולים בעולם הפכו אותי לאדם טוב יותר.

למעשה,...

Please reload

קטגוריות

פוסטים אחרונים

July 17, 2017

Please reload

ארכיון
Please reload